Gasskärning

För att skära igenom det riktigt grova arbetsstycket erbjuder vi gasskärning. 

Gasskärning används för grova plåt och stålsegment. På Hejla Skärteknik kan vi skära material som har en tjocklek upp till 200 mm.

En förutsättning för att gasskärning ska kunna användas är att metallen brinner i oxygen, metallens antändningstemperatur måste vara
lägre än dess smältpunkt samt att slaggen har en lägre smältpunkt än metallen.Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för offertförfrågan.

När är gasskärning bäst

Gasskärning är den mest använda skärnings metoden för låglegerade och olegerade stål. Skärbrännaren tillför förutom skäroxygen en bränngas. Denna bränngas är acetylen eller propan (gasol) som sedan antänds med oxygen för att värma upp stålet eller järnet.

Ju tjockare material är desto långsammare måste man skära för att få ett fint snitt. Även munstycket påverkar hastigheten av skärningen.

Kontakta oss

Funderar ni på metoden skärning med gas? Kontakta oss på Hejla
Skärteknik för mer information om gasskärning.Ni kan kontakta oss via e-post eller telefon.
Adress

Hejla Skärteknik AB

Fabriksvägen 7

599 33 Ödeshög

Sverige

 
E-mail
 
Telefon Växel

Madeleine Lindqvist

Order/Ekonomi 
Mobil +46 70 787 11 94
E-mail madeleine@hejlaskarteknik.se

Jonny Johansson

Kvalité
Mobil +46 70 321 82 10
E-mail jonny@hejlaskarteknik.se

Leif Sabel

Planering/Offerter
Mobil +46 70 837 44 51
E-mail leif@hejlaskarteknik.se