Om oss

Om Hejla Skärteknik

 

Hejla Skärteknik dåvarande namn Svemek Produkter AB, startade  i ett litet garage i Heda, med en optisk skärmaskin. Efterfrågan på bitar blev allt större och 1988 fick företaget flytta till lokaler med plats för två maskiner i Väderstad.


1998 flyttades verksamheten till ännu större lokaler i Hejla. I dom nya lokalerna byggde man ut företaget med en fleroprationsavdelning och en ny Cnc styrd skärmaskin.


Sommaren 2006 byte företaget ägare och därmed namn, från Svemek Produkter AB till Hejla Skärteknik AB. Idag finns det 2st gasmaskiner, 1st laser och 3st fleroprationsmaskiner på Hejla Skärteknik men vi utvecklas ständigt.

 

 

Kvalitetspolicy

Hejla Skärteknik AB Skall Leverera produkter som uppfyller kundens krav på kvalite och leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. För att uppnå detta kommer Hejla Skärteknik AB alltid att arbeta med ständiga förbättringar samt efterleva lagar och förordningar för verksamheten.

 

Miljöpolicy

  • Vi Ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

  • Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning och stödja internationellt harmoniserande och effektiva miljökrav.

  • Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

  • Vi ska förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.

  • Vi ska vid bedömning av affärspartner beakta aktivt miljöarbete som en merit.

  • Vi ska involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljöarbete.

© 2020 Hejla Skärteknik AB

  • Facebook B&W