Om Hejla Skärteknik AB


Med ett 10-tal anställda driver Torbjörn Strelin företaget i egna lokaler i Rök utanför Väderstad sedan han startade företaget 2006.

Hejla Skärteknik AB ska genom hög kompetens och servicegrad vara en framgångsrik leverantör av detaljer och kompletta produkter.

Kärnan i verksamheten är laser- och gasskärning och tillsammans med skärande bearbetning  ska vi erbjuda våra kunder en komplett tillverkning som skapar förtroendefulla långsiktiga kundrelationer.

Svensk Leverantörs Tidning

                                                                                     Här kan ni läsa en artikel om Hejla Skärteknik AB                                                                                                                                                         
               LÄS HÄR