Om Hejla Skärteknik AB


Med ett 10-tal anställda driver Torbjörn Strelin företaget i egna lokaler i Rök utanför Väderstad sedan han startade företaget 2006.

Hejla Skärteknik AB ska genom hög kompetens och servicegrad vara en framgångsrik leverantör av detaljer och kompletta produkter.

Kärnan i verksamheten är laser- och gasskärning och tillsammans med skärande bearbetning  ska vi erbjuda våra kunder en komplett tillverkning som skapar förtroendefulla långsiktiga kundrelationer.