Kunder och samarbetspartners

Några av våra kunder:

Kvalitetspolicy

Hejla Skärteknik AB leverererar produkter som uppfyller kundens krav på kvalite och leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. För att uppnå detta kommer Hejla Skärteknik AB alltid att arbeta med ständiga förbättringar samt efterleva lagar och förordningar för verksamheten.


Några av våra samarbetspartner: