Vi sätter alltid kunden i fokus och arbetar för att leverera kostnadseffektiva lösningar
till hög kvalitet med korta leveranstider

Produktion

Laser och GAS
I vår produktion har vi flera laserskärmaskiner med kapacitet för 20mm svartplåt upp till 4000 X 2000 mm.  2 st gasmaskiner som skär upp till 300 mm plåtar upp till 6000 X 2000 mm.   
Skärande Bearbetning
Avdelningen för skärande bearbetning består av 4st fleroperations maskiner.  Vi ombesörjer även elförzinkning/målning, svetsning och bockning.                                                                                              Kvalitets Säkring
Använder vi oss av Hexagon mätarm för att säkerställa kvalitén till våra kunder.


Några av våra kunder


 

Kvalitetspolicy

Hejla Skärteknik AB leverererar produkter som uppfyller kundens krav på kvalite och leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. För att uppnå detta kommer Hejla Skärteknik AB alltid att arbeta med ständiga förbättringar samt efterleva lagar och förordningar för verksamheten.


Några av våra samarbetspartner


Kommunikation och Produktionsstyrning


Snabb kommunikation betyder pengar både för kund och leverantör. Den direkta kontakten till kunden är en viktig grund för effektivitet. Vår ambition är att en förfrågan ska besvaras inom fem arbetsdagar.  I alla delar av produktionen arbetar vi med affärssystemet Monitor.

Kundritningar digitaliseras och läggs in i vår databas för att vara tillgängliga och för att säkerställa att tillverkning alltid sker mot rätt utgåva. Med modern mjukvara och kompetent personal planeras tillverkningen för att optimera tillverkningstiden och minimera materialspill.