I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Vi skär plåt från 1 till 300 mm

Hejla Skärteknik AB Skall Leverera produkter som uppfyller kundens krav på kvalite och leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. 

För att uppnå detta kommer Hejla Skärteknik AB alltid att arbeta med ständiga förbättringar samt efterleva lagar och förordningar för verksamheten.

Show More

© 2020 Hejla Skärteknik AB

  • Facebook B&W